Hữu Bộ | Làm Mâm Vó Bò Nộm Cóc Chua Cay

Watch on YouTube

Show annotations

514,200

10,906

299

Genre: Entertainment

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9702

Rating: 4.8933 / 5

Engagement: 2.18%

Hữu Bộ Vlogs

Subscribe | 1.65M

Shared September 9, 2019

➢Mua Hải Sản Cao Cấp: https://haisanhuubo.com Hoặc SĐT: 037.502.8888 - 096.393.8711
➢Fanpage: https://www.facebook.com/haisanhuubo
➢Facebook của tôi: https://www.facebook.com/HuuBoVlogs.O...
--------------------------------------------------------------------------------
➢KÊNH THỨ 2 CỦA TÔI: https://bit.ly/2DMr9l9
--------------------------------------------------------------------------------
Mọi Đóng Góp,Liên Hệ: nguyenhuubo93@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
✪ Nguồn Nhạc Của #HữuBộ
➢Music provided by NoCopyrightSounds: https://www.youtube.com/user/NoCopyri...
➢Music provided by TheFatRat: https://www.youtube.com/user/ThisIsTh...
-------------------------------------------------------------
✪ Copyright © #HữuBộVlogs