ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ 'ਠੱਗੀ ਮਾਰ' ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ !

Watch on YouTube

Show annotations

11,191

77

5

Genre: News & Politics

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.8651

Rating: 4.7561 / 5

Engagement: 0.73%

Daily Post Punjabi

Subscribe | 912K

Shared August 24, 2019

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ 'ਠੱਗੀ ਮਾਰ' ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ !
For More updates subscribe us by click on above Red Subscribe Button
Daily Post Punjabi:
https://punjabi.dailypost.in /
Facebook:
https://www.facebook.com/dailypostpun...
Instagram :
https://www.instagram.com/dailypostpu...
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/Dailypostpnbi/