ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ,ਰਸਦ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

Watch on YouTube

Show annotations

734

10

0

Genre: News & Politics

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.7225

Rating: 5.0 / 5

Engagement: 1.36%

Daily Post Punjabi

Subscribe | 912K

Shared August 25, 2019

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ,ਰਸਦ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
For More updates subscribe us by click on above Red Subscribe Button
Daily Post Punjabi:
https://punjabi.dailypost.in /
Facebook:
https://www.facebook.com/dailypostpun...
Instagram :
https://www.instagram.com/dailypostpu...
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/Dailypostpnbi/